En undersøgelse viste, at europæere rapporterer om flere smerter i armene ved manuelt arbejde, end arbejdere i Østen, fx. Indien.

Forventninger om smerter kan være kulturelt bestemt. Jeg tænker at der i vores del af verden, er en sund kultur for at man ikke skal finde sig i hvadsomhelst, og derfor skal man selvfølgelig brokke sig, hvis det gør ondt. 

Kulturen er så udbredt, at selvom arbejdsforhold bliver ændret (bedre ergonomiske hjælpemidler som fx. hæve/sænkeborde), så kommer der nye rapporter om smerter andre steder i bevægeapparatet.

Meget tyder på at når du arbejder med smerter på det mentale plan, kan de enten blive værre eller bedre.

Grundlæggeren af Mindfulness, Jon Kabat Zinn, har arbejdet med smertepatienter i snart 40 år, og resultaterne fra UMASS-hostpitalets smerteklinik viser, at smertepatienter reducerer deres smerter fra 40 – 57% – kun ved hjælp af meditation. Smertereduktionen ved meditation var for flertallets vedkommende større end ved brug af morfin! 

Lær mere om Jon Kabat Zinn her:

 

Mindfulness og kropsterapi København

Mindfulnesskursus starter d. 26. januar 2016 kl. 17.00 og otte tirsdage frem. Info og tilmelding via hjemmesiden www.christianwinding.dk