Det er efterhånden almindelig viden, at mennesker med depressive træk selv synes at de har mindre energi end andre.

Professor Mark Williams fra Oxford Universitet har testet to grupper af forsøgspersoner. Den ene gruppe skulle over tid gentage forskellige sætninger, som fx. “Hvorfor mig?” og “For dælen (eget ordvalg), hvor er jeg træt”. Den anden gruppe skulle sige det stik modsatte som fx. “Hu hej, hvor det kører (igen eget ordvalg)”, o.lign.

Da perioden var gået og forsøgspersonerne skulle evalueres, så viste det sig at begge grupper havde responderet positivt på de sætninger de skulle gentage. Det vil sige at de var blevet hhv. meget energiforladt, og  meget energifyldte.

Med andre ord: du bestemmer selv hvordan du vil have det! God weekend.

Kropsterapi og Mindfulness København

www.christianwinding.dk