Når personer med måleudstyr på hjernen bevæger fx. en hånd, så kan man se en øget blodgennemstrømning i et bestemt hjernecenter. Når personerne så – uden at bevæge hånden – kun tænker på at bevæge hånden, så kan man se samme øgede blodgennemstrømning i det samme hjernecenter.

Det kan give en forklaring på, hvorfor at sportsfolk, der i en periode på 2-3 uger tænker sig til en bestemt bevægelse, kan opnå samme grad af færdighed som en tilsvarende gruppe sportsfolk, der faktisk træner denne bevægelse.

Man kan lære kroppen nye bevægelser uden at bruge den..! 

Kropsterapi og Mindfulness København

www.christianwinding.dk