Hvis alle mediterede ville det hele nok være lidt fredeligere. Stress og angst ville være næsten ukendte fænomener, og fordi at meditation booster immunsystemet, så ville vores sundhedstilstand være i top.

I England indføres Mindfulness i skolerne. Der oplever de at koncentrationene stiger, og mobning næsten forsvinder. Også i fængslerne og blandt offentligt ansatte er det på vej.

Læs her et interview fra The Guardian med Mr. Mindfulness, Jon Kabat-Zinn, manden bag det hele:

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/oct/22/mindfulness-jon-kabat-zinn-depression-trump-grenfell

Kropsterapi og Mindfulness København

www.christianwinding.dk