Når du har stress eller har angst, så bliver dit blod dirigeret rundt i kroppen på en anden måde.

Hjernens fornuftcenter (frontallapperne) får nedsat blodtilførsel. Til gengæld får følelsescentret (det limbiske system) mere blod. Det betyder at følelserne tager styringen, og at du mister evnen til planlægning og rationel tænkning.

Meditation reparerer hjernen når du er ramt af stress og angst, men det kræver en daglig indsats.

Kom forbi og vær med til at meditere, hver tirsdag kl. 17.00 – 18.00

Kropsterapi og Mindfulness København

www.christianwinding.dk