En artikel i Weekend Avisen d. 23. oktober fortalte,  at børn der er født med lav fødselsvægt er forberedt på kriser. Pga. den lave fedtprocent er cortisolniveauet højere end hos andre (tungere) børn, og deres kroppe er dermed stressede. Disse “stressede” børn, som er født her i det kornfede Vesten, er paradoksalt nok klar til en verden med hungersnød og overlevelses udfordringer. 

Et forhøjet niveau af stresshormonet cortisol i barndommen, kan have indvirkning på fedtmængden i kroppen, og dermed indirekte på en tidlig modning og pubertet. Altsammen for at kunne klare sig selv tidligt i livet, og ikke være en belastning for familien. 

Det lyder jo forfærdeligt, men som en forsker påpegede, så er de fra naturens side, måske bedre egnet til at klare modgang end de curlingbørn, som har lidt svært ved at klare mosten i vores samfund, uden at forældrene baner vejen. Det skal vise sig, om disse modgangsbørn også er dem, der kan lave kreative og uortodokse løsninger på udfordringer i livet. Noget tyder ihvertfald på det.